فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی مرداد 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

باکس نگهداری چاشنی غذا اکرولیک شفاف

  باکس  نگهداری چاشنی غذا  اکرولیک شفافشامل 6 عدد ظرف ساخته شده از اکرولیک شفاف بهمراه پایه نگهدارنده دارای در رنگی و مقاوم به عبور هوا قیمت این محصول 55000 تومان [  ]          قیمت : 55,000  تومان

  باکس  نگهداری چاشنی غذا  اکرولیک شفافشامل 6 عدد ظرف ساخته شده از اکرولیک شفاف بهمراه پایه نگهدارنده دارای در رنگی و مقاوم به عبور هوا قیمت این محصول 55000 تومان [  ]          قیمت : 55,000  تومان

معرفی محصول:

 

باکس  نگهداری چاشنی غذا  اکرولیک شفاف
باکس  نگهداری چاشنی غذا  اکرولیک شفاف
شامل 6 عدد ظرف 
ساخته شده از اکرولیک شفاف 
بهمراه پایه نگهدارنده 
دارای در رنگی و مقاوم به عبور هوا

باکس  نگهداری چاشنی غذا  اکرولیک شفاف
باکس  نگهداری چاشنی غذا  اکرولیک شفاف

قیمت این محصول 55000 تومان


 ]
        
قیمت : 55,000  تومان
ادامه گزارش کد : 159

 

1000

پیگیری سفارشات شما

فروشگاه