فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی شهریور 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

خرید پاشنه کش پلاستیکی طرح گلدان برگی

    خرید پاشنه کش پلاستیکی طرح گلدان برگی شامل یه استند به شکل گلدان و دو عدد پاشنه کش به شکل برگ در دو اندازه کوتاه و بلندکاهش نیاز به خم شدن هنگام پوشیدن کفش هاایده ای زیبا و کاربردی مناسب جهت استفاده دکوری در منزل ساخته شده از پلاستیک با انعطاف بالا و مقاومقیمت2 عدد از این محصول 20000 تومان [  ]          قیمت : 20,000  تومان

    خرید پاشنه کش پلاستیکی طرح گلدان برگی شامل یه استند به شکل گلدان و دو عدد پاشنه کش به شکل برگ در دو اندازه کوتاه و بلندکاهش نیاز به خم شدن هنگام پوشیدن کفش هاایده ای زیبا و کاربردی مناسب جهت استفاده دکوری در منزل ساخته شده از پلاستیک با انعطاف بالا و مقاومقیمت2 عدد از این محصول 20000 تومان [  ]          قیمت : 20,000  تومان

معرفی محصول:

 

 

خرید پاشنه کش پلاستیکی طرح گلدان برگی

شامل یه استند به شکل گلدان و دو عدد پاشنه کش به شکل برگ 
در دو اندازه کوتاه و بلند
کاهش نیاز به خم شدن هنگام پوشیدن کفش ها
ایده ای زیبا و کاربردی 
مناسب جهت استفاده دکوری در منزل 
ساخته شده از پلاستیک با انعطاف بالا و مقاوم
خرید پاشنه کش پلاستیکی طرح گلدان برگی

خرید پاشنه کش پلاستیکی طرح گلدان برگی
قیمت2 عدد از این محصول 20000 تومان


 ]
        
قیمت : 20,000  تومان
ادامه گزارش کد : 398

 

1000

پیگیری سفارشات شما

فروشگاه