فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی مرداد 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

نگهدارنده وسایل هولدر کروی شکل جذاب

نگهدارنده وسایل هولدر کروی 3 تایی وسایل   طراحی بسیار جالب و کاربردیقابلیت استفاده های مختلف به عنوان هولدر وسایل مختلف و ظرف تنقلات و ...جنس پلی کربنات مقاومدر یک سایز ظرف بزرگ 31×13 سانتی متر قیمت 3 عدد  این محصول 25000 تومان   [  ]          قیمت : 25,000  تومان

نگهدارنده وسایل هولدر کروی 3 تایی وسایل   طراحی بسیار جالب و کاربردیقابلیت استفاده های مختلف به عنوان هولدر وسایل مختلف و ظرف تنقلات و ...جنس پلی کربنات مقاومدر یک سایز ظرف بزرگ 31×13 سانتی متر قیمت 3 عدد  این محصول 25000 تومان   [  ]          قیمت : 25,000  تومان

معرفی محصول:

نگهدارنده وسایل هولدر کروی 3 تایی وسایل

 
نگهدارنده وسایل هولدر کروی شکل جذاب

طراحی بسیار جالب و کاربردی
قابلیت استفاده های مختلف به عنوان هولدر وسایل مختلف و ظرف تنقلات و ...
جنس پلی کربنات مقاوم
در یک سایز 
ظرف بزرگ 31×13 سانتی متر

نگهدارنده وسایل هولدر کروی شکل جذاب

قیمت 3 عدد  این محصول 25000 تومان

 


 ]
        
قیمت : 25,000  تومان
ادامه گزارش کد : 401

 

1000

پیگیری سفارشات شما

فروشگاه