فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی شهریور 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

قالب شکل دهی هندوانه طرح بستنی چوبی

قالب شکل دهی هندوانه طرح بستنی چوبی قالب شکل دهی هندوانه طرح بستنی چوبیطرح زدن و شکل دادن به هندوانه با فشار دست کافیست قالب را روی هندوانه گذاشته و فشار دهید تیغه مقاوم و با کیفیت کارکرد سریع و آسان ایده ای جذاب جهت تزئین سفرهقیمت این محصول 20000 تومان [  ]          قیمت : 20,000  تومان  

قالب شکل دهی هندوانه طرح بستنی چوبی قالب شکل دهی هندوانه طرح بستنی چوبیطرح زدن و شکل دادن به هندوانه با فشار دست کافیست قالب را روی هندوانه گذاشته و فشار دهید تیغه مقاوم و با کیفیت کارکرد سریع و آسان ایده ای جذاب جهت تزئین سفرهقیمت این محصول 20000 تومان [  ]          قیمت : 20,000  تومان  

معرفی محصول:
قالب شکل دهی هندوانه طرح بستنی چوبی
قالب شکل دهی هندوانه طرح بستنی چوبی
قالب شکل دهی هندوانه طرح بستنی چوبی
طرح زدن و شکل دادن به هندوانه با فشار دست 
کافیست قالب را روی هندوانه گذاشته و فشار دهید 
تیغه مقاوم و با کیفیت 
کارکرد سریع و آسان 
ایده ای جذاب جهت تزئین سفره

قالب شکل دهی هندوانه طرح بستنی چوبی
قالب شکل دهی هندوانه طرح بستنی چوبی
قیمت این محصول 20000 تومان ]
        
قیمت : 20,000  تومان

 

ادامه گزارش کد : 457

 

1000

پیگیری سفارشات شما

فروشگاه