فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی مرداد 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

دیس فلزی 3 طبقه پایه دار میوه و شیرینی ظروف و وسایل سه تایی

خرید دیس فلزی پایه دار میوه و شیرینی ظروف و وسایل سه تایی طراحی زیبا و کاربردی امکان قرار دادن انواع مواد غذایی برای پذیرایی صرفه جویی در فضای روی میز دارای پایه استیل و شکیلقیمت این محصول 140000 تومان   [  ]          قیمت : 140,000  تومان

خرید دیس فلزی پایه دار میوه و شیرینی ظروف و وسایل سه تایی طراحی زیبا و کاربردی امکان قرار دادن انواع مواد غذایی برای پذیرایی صرفه جویی در فضای روی میز دارای پایه استیل و شکیلقیمت این محصول 140000 تومان   [  ]          قیمت : 140,000  تومان

معرفی محصول:
خرید دیس فلزی پایه دار میوه و شیرینی ظروف و وسایل سه تایی 
خرید دیس فلزی پایه دار میوه و شیرینی ظروف و وسایل سه تایی
طراحی زیبا و کاربردی 
امکان قرار دادن انواع مواد غذایی برای پذیرایی 
صرفه جویی در فضای روی میز 
دارای پایه استیل و شکیل
خرید دیس فلزی پایه دار میوه و شیرینی ظروف و وسایل سه تایی

قیمت این محصول 140000 تومان

 


 ]
        
قیمت : 140,000  تومان
ادامه گزارش کد : 500

 

1000

پیگیری سفارشات شما

فروشگاه