فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی مرداد 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

محافظ انعطاف پذیر بسته شدن انواع درب

محافظ بسته شدن درب جلوگیری از آسیب دیدن انگشت کودکان  جلوگیری از بسته شدن درب بر اثر باد و..انعطاف بالا جهت استفاده هر نوع از درها نصب سریع و آسانقیمت4عدد این محصول 20000 تومان   [  ]          قیمت : 20,000  تومان

محافظ بسته شدن درب جلوگیری از آسیب دیدن انگشت کودکان  جلوگیری از بسته شدن درب بر اثر باد و..انعطاف بالا جهت استفاده هر نوع از درها نصب سریع و آسانقیمت4عدد این محصول 20000 تومان   [  ]          قیمت : 20,000  تومان

محافظ انعطاف پذیر بسته شدن انواع درب
معرفی محصول:
محافظ انعطاف پذیر بسته شدن انواع درب

محافظ بسته شدن درب 
جلوگیری از آسیب دیدن انگشت کودکان  
جلوگیری از بسته شدن درب بر اثر باد و..
انعطاف بالا جهت استفاده هر نوع از درها 
نصب سریع و آسان

محافظ انعطاف پذیر بسته شدن انواع درب

قیمت4عدد این محصول 20000 تومان

 


 ]
        
قیمت : 20,000  تومان
ادامه گزارش کد : 556

 

1000

پیگیری سفارشات شما

فروشگاه