فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی مرداد 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

پایه گردان چرخشی پلاستیکی مخصوص کیک و شیرینی

پایه گردان پلاستیکی مخصوص کیک و شیرینی پایه گردون کیک فرآیند تزیین کیک را برای شما راحت میکند این گردون با قطر 28 سانتی متر براحتی هم در جهت عقربه های ساعت و هم خلاف جهت عقربه های ساعت میچرخد  جنس: پلاستیک بهداشتی Reset قیمت این محصول 25000 تومان   [  ]          قیمت : 25,000  تومان

پایه گردان پلاستیکی مخصوص کیک و شیرینی پایه گردون کیک فرآیند تزیین کیک را برای شما راحت میکند این گردون با قطر 28 سانتی متر براحتی هم در جهت عقربه های ساعت و هم خلاف جهت عقربه های ساعت میچرخد  جنس: پلاستیک بهداشتی Reset قیمت این محصول 25000 تومان   [  ]          قیمت : 25,000  تومان

معرفی محصول:
پایه گردان پلاستیکی مخصوص کیک و شیرینی

پایه گردان چرخشی پلاستیکی مخصوص کیک و شیرینی
پایه گردون کیک فرآیند تزیین کیک را برای شما راحت میکند 
این گردون با قطر 28 سانتی متر براحتی هم در جهت عقربه های ساعت و هم خلاف جهت عقربه های ساعت میچرخد 

 جنس: پلاستیک بهداشتی
 • پایه گردان چرخشی پلاستیکی مخصوص کیک و شیرینی
 • پایه گردان چرخشی پلاستیکی مخصوص کیک و شیرینی
   • Reset
   پایه گردان چرخشی پلاستیکی مخصوص کیک و شیرینی
  قیمت این محصول 25000 تومان

   


   ]
          
  قیمت : 25,000  تومان
  ادامه گزارش کد : 582

   

  1000

  پیگیری سفارشات شما

  فروشگاه