فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی مرداد 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

برش زن کره پنیر و انواع محصولات لبنی جامد

برش زن کره پنیر و انواع محصولات لبنی جامد برش زن کرهوسیله ای آسان جهت قطعه قطعه کردن کرهبرش زدن کره به قطعات برابر و مساویقابل نگهداری در یخچال و فریزر قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی آسان تر شدن عمل برش بدون تولید سروصداقیمت این محصول 35000 تومان [  ]          قیمت : 35,000  تومان  

برش زن کره پنیر و انواع محصولات لبنی جامد برش زن کرهوسیله ای آسان جهت قطعه قطعه کردن کرهبرش زدن کره به قطعات برابر و مساویقابل نگهداری در یخچال و فریزر قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی آسان تر شدن عمل برش بدون تولید سروصداقیمت این محصول 35000 تومان [  ]          قیمت : 35,000  تومان  

معرفی محصول:
برش زن کره پنیر و انواع محصولات لبنی جامد
برش زن کره پنیر و انواع محصولات لبنی جامد
برش زن کره
وسیله ای آسان جهت قطعه قطعه کردن کره
برش زدن کره به قطعات برابر و مساوی
قابل نگهداری در یخچال و فریزر 
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی 
آسان تر شدن عمل برش بدون تولید سروصدا
برش زن کره پنیر و انواع محصولات لبنی جامد
برش زن کره پنیر و انواع محصولات لبنی جامد
برش زن کره پنیر و انواع محصولات لبنی جامد
برش زن کره پنیر و انواع محصولات لبنی جامد
قیمت این محصول 35000 تومان


 ]
        
قیمت : 35,000  تومان
 
ادامه گزارش کد : 594

 

1000

پیگیری سفارشات شما

فروشگاه