فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی مرداد 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

خرید ظرف اندازه گیری انواع مایعات

خرید ظرف اندازه گیری مایعات Press & Measure با این محصول میتوانید مقدار دقیقی از روغن ,سرکه و ... را داخل غذای خود اضافه کنید   فقط کافیست با فشار یک دکمه و دیدن اندازه مورد نظر خود ان مقداری را که می خواهید به غذای خود اضافه کنید این وسیله میتواند دقت کار شما را بالا برده تا بتوانید حرفه ای آشپزی کنید.   ظرف اندازه گیری مایعات Press & Measure قیمت این محصول 85000 تومان می باشد   [  ]          قیمت : 85,000  تومان

خرید ظرف اندازه گیری مایعات Press & Measure با این محصول میتوانید مقدار دقیقی از روغن ,سرکه و ... را داخل غذای خود اضافه کنید   فقط کافیست با فشار یک دکمه و دیدن اندازه مورد نظر خود ان مقداری را که می خواهید به غذای خود اضافه کنید این وسیله میتواند دقت کار شما را بالا برده تا بتوانید حرفه ای آشپزی کنید.   ظرف اندازه گیری مایعات Press & Measure قیمت این محصول 85000 تومان می باشد   [  ]          قیمت : 85,000  تومان

معرفی محصول:

خرید ظرف اندازه گیری مایعات Press & Measure

خرید ظرف اندازه گیری انواع مایعات

با این محصول میتوانید مقدار دقیقی از روغن ,سرکه و ... را داخل غذای خود اضافه کنید

خرید ظرف اندازه گیری انواع مایعات

 

فقط کافیست با فشار یک دکمه و دیدن اندازه مورد نظر خود ان مقداری را که می خواهید به غذای خود اضافه کنید

خرید ظرف اندازه گیری انواع مایعات

این وسیله میتواند دقت کار شما را بالا برده تا بتوانید حرفه ای آشپزی کنید.

 

خرید ظرف اندازه گیری انواع مایعات

خرید ظرف اندازه گیری انواع مایعات

ظرف اندازه گیری مایعات Press & Measure

قیمت این محصول 85000 تومان می باشد

 


 ]
        
قیمت : 85,000  تومان
ادامه گزارش کد : 600

 

1000

پیگیری سفارشات شما

فروشگاه