فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی مرداد 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

خرید برش زن تخم مرغ طرح تله موش

خرید برش زن تخم مرغ طرح تله موش 2عدددارای دو حالت برش افقی و عمودیبرش سریع و مساوی تخم مرغ در زمان اندک کاتر تیز و برنده جهت سهولت و افزایش کیفیت کارطراحی مناسب ظرف و قالب جهت ثابت ماندن تخم مرغمناسب جهت برش انواع قارچ و توت فرنگی و ...قیمت2عدد از این محصول 30000 تومان [  ]          قیمت : 30,000  تومان  

خرید برش زن تخم مرغ طرح تله موش 2عدددارای دو حالت برش افقی و عمودیبرش سریع و مساوی تخم مرغ در زمان اندک کاتر تیز و برنده جهت سهولت و افزایش کیفیت کارطراحی مناسب ظرف و قالب جهت ثابت ماندن تخم مرغمناسب جهت برش انواع قارچ و توت فرنگی و ...قیمت2عدد از این محصول 30000 تومان [  ]          قیمت : 30,000  تومان  

معرفی محصول:
خرید برش زن تخم مرغ طرح تله موش 2عدد
دارای دو حالت برش افقی و عمودی
برش سریع و مساوی تخم مرغ در زمان اندک 
کاتر تیز و برنده جهت سهولت و افزایش کیفیت کار
طراحی مناسب ظرف و قالب جهت ثابت ماندن تخم مرغ
مناسب جهت برش انواع قارچ و توت فرنگی و ...
خرید برش زن تخم مرغ طرخ تله موش
خرید برش زن تخم مرغ طرخ تله موش
خرید برش زن تخم مرغ طرخ تله موش
خرید برش زن تخم مرغ طرخ تله موش
خرید برش زن تخم مرغ طرخ تله موش
قیمت2عدد از این محصول 30000 تومان

 ]
        
قیمت : 30,000  تومان
 
ادامه گزارش کد : 672

 

1000

پیگیری سفارشات شما

فروشگاه