فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی مرداد 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

خرید قیچی مصخوص انواع مواد غذایی خوراکی 2020

خرید قیچی مصخوص انواع مواد غذایی خوراکی 2020مواد غذایی خود را به سرعت و بدون تغییر شکل و ظاهر برش دهیداین وسیله فوق العاده تقدیم به کدبانوی ایرانیبرش سبزی جات درکوتاه ترین زمان با یک بار استفاده از قیچی آشپزخانههرگز کارایی آن را فراموش نخواهید کرد.مهارتی باورنکردنی در تکه تکه کردن نان و میوه و سایر مواد غذاییآیا شما هم از آن دسته از کسانی هستیدکه همیشه در برش مواد غذایی به دلیل تغییر شکل آنها مشکل دارید؟از این پس لذتی وصف ناپذیر رادر هنگام آشپزی تجربه خواهید کرد.سر تخت این قیچی باعث میشود…

خرید قیچی مصخوص انواع مواد غذایی خوراکی 2020مواد غذایی خود را به سرعت و بدون تغییر شکل و ظاهر برش دهیداین وسیله فوق العاده تقدیم به کدبانوی ایرانیبرش سبزی جات درکوتاه ترین زمان با یک بار استفاده از قیچی آشپزخانههرگز کارایی آن را فراموش نخواهید کرد.مهارتی باورنکردنی در تکه تکه کردن نان و میوه و سایر مواد غذاییآیا شما هم از آن دسته از کسانی هستیدکه همیشه در برش مواد غذایی به دلیل تغییر شکل آنها مشکل دارید؟از این پس لذتی وصف ناپذیر رادر هنگام آشپزی تجربه خواهید کرد.سر تخت این قیچی باعث میشود…

معرفی محصول:
خرید قیچی مصخوص انواع مواد غذایی خوراکی 2020
خرید قیچی مصخوص انواع مواد غذایی خوراکی 2020

مواد غذایی خود را به سرعت و بدون تغییر شکل و ظاهر برش دهید
این وسیله فوق العاده 
تقدیم به کدبانوی ایرانی

برش سبزی جات درکوتاه ترین زمان 

با یک بار استفاده از قیچی آشپزخانه
هرگز کارایی آن را فراموش نخواهید کرد.
مهارتی باورنکردنی در تکه تکه کردن نان و میوه و سایر مواد غذایی

آیا شما هم از آن دسته از کسانی هستید
که همیشه در برش مواد غذایی به دلیل تغییر شکل آنها مشکل دارید؟
از این پس لذتی وصف ناپذیر را
در هنگام آشپزی تجربه خواهید کرد.
سر تخت این قیچی باعث میشود که شما بدون استفاده از تخته برش به سرعت و بدون تغییر در شکل و ظاهر مواد غذایی خود را برش دهد.

جنس: استیل زنگ نزن
طول: 24.5 سانتیمتر
طول تیغه:12 سانتیمتر
طول سطح تخت:12.5 سانتی متر
عرض سطح تخت:2 سانتی متر
وزن :198 گرم


قیمت این محصول 30000 تومان
 

 ]
        
قیمت : 30,000  تومان
ادامه گزارش کد : 698

 

1000

پیگیری سفارشات شما

فروشگاه