فروشگاه ارزان لباس سرگرمی ورزشی خانگی شهریور 1400

http://kilipmob.rozblog.com/

خرید سبد داخل سینگ ظرشویی آشپزخانه

  خرید سبد داخل سینگ ظرشویی آشپزخانه وسیله ای کاربردی جهت سهولت در شستشوی مواد غذاییقرارگیری اسان داخل سینگامکان نگهداشتن ویا باز کردن راه اب رنگ بندی صورتی سرخابی قهوه ای طراحی ارگونومیککیفیت فوق العادهقیمت این محصول 80000 تومان   [  ]          قیمت : 80,000  تومان

  خرید سبد داخل سینگ ظرشویی آشپزخانه وسیله ای کاربردی جهت سهولت در شستشوی مواد غذاییقرارگیری اسان داخل سینگامکان نگهداشتن ویا باز کردن راه اب رنگ بندی صورتی سرخابی قهوه ای طراحی ارگونومیککیفیت فوق العادهقیمت این محصول 80000 تومان   [  ]          قیمت : 80,000  تومان

معرفی محصول:

 

خرید سبد داخل سینگ ظرشویی آشپزخانه

خرید سبد داخل سینگ ظرشویی آشپزخانه
وسیله ای کاربردی جهت سهولت در شستشوی مواد غذایی
قرارگیری اسان داخل سینگ
امکان نگهداشتن ویا باز کردن راه اب 
رنگ بندی صورتی سرخابی قهوه ای 
طراحی ارگونومیک
کیفیت فوق العاده
خرید سبد داخل سینگ ظرشویی آشپزخانه
خرید سبد داخل سینگ ظرشویی آشپزخانه

خرید سبد داخل سینگ ظرشویی آشپزخانه
قیمت این محصول 80000 تومان

 


 ]
        
قیمت : 80,000  تومان
ادامه گزارش کد : 570

 

1000

پیگیری سفارشات شما

فروشگاه